Bestyrelse

Formand
Charlotte Nielsen
Bording
Kontakt: bordinggymnastik
forening@gmail.com

Næstformand – Instruktørkontakt – Kursusansvarlig
Dorthe Ahrendsen
Bording

Bestyrelsesmedlem – Referent/annoncering
Frede Rahbek
Bording

PR ansvarlig
Emil Mortensen
Bording

Bestyrelsesmedlem
Line Holst Hyttel
Silkeborg

Kasserer
Vera Engelbrecht
Bording
Kontakt: bjerghytten@mail.dk

Suppleant
Rebekka Borgstrøm Nielsen
Bording

Suppleant
Rasmus Ankerstjerne
Bording