Bestyrelse

Formand
Charlotte Nielsen
Bording
Kontakt: bordinggymnastik
forening@gmail.com

Instruktørkontakt – Kursusansvarlig
Dorthe W. Ahrendsen
Bording

Referent/annoncering
Frede Rahbek
Bording

PR ansvarlig 
Frederik Borgstrøm Nielsen
Silkeborg

Næstformand
Line Holst Hyttel
Silkeborg

Kasserer
Vera Engelbrecht
Bording
Kontakt: bjerghytten@mail.dk

Suppleant
Rebekka Borgstrøm Nielsen
Bording

Suppleant
Henriette Nielsen
Bording