Bestyrelse

Formand
Charlotte Nielsen
Bording
Kontakt: bordinggymnastik
forening@gmail.com

Næstformand 
Henriette Nielsen
Bording

Instruktørkontakt – Kursusansvarlig
Dorthe W. Ahrendsen
Bording

PR ansvarlig 
Frederik Borgstrøm Nielsen
Silkeborg

Suppleant
Maiken Hansen
Bording

Kasserer – Sponsoransvarlig
Vera Engelbrecht
Bording
Kontakt: bjerghytten@mail.dk

Suppleant
Susanne Svendsen
Bording

Hjemmesideansvarlig
Rasmus Ankerstjerne
Aarhus

Sekretær 
Anita Stougaard Skaaning
Bording